Plate Heat Exchanger

Plate Heat Exchanger

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) เป็นการนำเอาแผ่นถ่ายเทความร้อนหลายๆแผ่นมาเรียงกัน โดยให้ของไหล ไหลผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน โดยแต่แผ่นจะมีปะเก็น ซึ่งถูกกดจากเฟรมเป็นตัวซีล ดังนั้นของไหลทั้งสองชนิดจะไม่สัมผัสกันโดยตรง การถ่ายเทความร้อนจึงเกิดขึ้นจากการถ่ายเทผ่านพื้นที่หน้าตัดของแต่ละแผ่น และการไหลนั้นจะอยู่ในลักษณะไหลสวนทาง (Counter flow) หรือไหลขนานก็ได้ (Parallel Flow) หรือทั้งสองอย่างในเครื่องเดียวกันก็ได้

ตัวเครื่องทำด้วยแผ่นเหล็กสแตนเลส(Stainless steel),แผ่นไทเทเนียม (Titanium) หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งทนต่อสนิมได้อย่างดี ตัวปะเก็นทำจากยาง NBR , EPDM ,Viton หรือวันสดุอื่นๆ สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทั่วถึง บำรุงรักษาง่าย สามารถปรับปริมาณการถ่ายเทความร้อนได้ โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนแผ่นการถ่ายเทความร้อน มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป